มาตรา 80-IAC คืออะไร

มาตรา 80-IAC คืออะไร

การหักภายใต้มาตรา 80-IAC มาตรา 80-IAC ช่วยให้การหักเงินเริ่มต้นระหว่าง 01-04-2016 และ 31-03-2022 หากมูลค่าการซื้อขายไม่เกิน Rs 100 crores ในปีที่แล้วที่หักภายใต้ส่วนที่อ้างสิทธิ์ 03-Aug-2021

มาตรา 80-IAC คืออะไร

การหักภายใต้มาตรา 80-IAC มาตรา 80-IAC ช่วยให้การหักเงินเริ่มต้นระหว่าง 01-04-2016 และ 31-03-2022 หากมูลค่าการซื้อขายไม่เกิน Rs 100 crores ในปีที่แล้วที่หักภายใต้ส่วนที่อ้างสิทธิ์ 03-Aug-2021

มาตรา 80-IAC คืออะไร

การหักภายใต้มาตรา 80-IAC มาตรา 80-IAC ช่วยให้การหักเงินเริ่มต้นระหว่าง 01-04-2016 และ 31-03-2022 หากมูลค่าการซื้อขายไม่เกิน Rs 100 crores ในปีที่แล้วที่หักภายใต้ส่วนที่อ้างสิทธิ์ 03-Aug-2021

มาตรา 80-IAC คืออะไร

การหักภายใต้มาตรา 80-IAC มาตรา 80-IAC ช่วยให้การหักเงินเริ่มต้นระหว่าง 01-04-2016 และ 31-03-2022 หากมูลค่าการซื้อขายไม่เกิน Rs 100 crores ในปีที่แล้วที่หักภายใต้ส่วนที่อ้างสิทธิ์ 03-Aug-2021

มาตรา 80-IAC คืออะไร

การหักภายใต้มาตรา 80-IAC มาตรา 80-IAC ช่วยให้การหักเงินเริ่มต้นระหว่าง 01-04-2016 และ 31-03-2022 หากมูลค่าการซื้อขายไม่เกิน Rs 100 crores ในปีที่แล้วที่หักภายใต้ส่วนที่อ้างสิทธิ์ 03-Aug-2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *