รัฐบาลดำเนินการอะไรบ้างในการพัฒนาอุตสาหกรรม

7 ขั้นตอนสำคัญของการปฏิรูปเศรษฐกิจที่ดำเนินการโดยรัฐบาลอินเดีย (1) นโยบายอุตสาหกรรมใหม่ (i) การยกเลิกสิทธิ์การใช้งาน: (ii) อิสระในการนำเข้าเทคโนโลยี: (iii) การหดตัวของภาครัฐ: (iv) ฟรีรายการการลงทุนจากต่างประเทศ: (v) ข้อ จำกัด MRTP ลบ: (VI) ข้อ จำกัด FERA ลบ: รายการเพิ่มเติม .

รัฐบาลดำเนินการอะไรบ้างในการพัฒนาอุตสาหกรรม

7 ขั้นตอนสำคัญของการปฏิรูปเศรษฐกิจที่ดำเนินการโดยรัฐบาลอินเดีย (1) นโยบายอุตสาหกรรมใหม่ (i) การยกเลิกสิทธิ์การใช้งาน: (ii) อิสระในการนำเข้าเทคโนโลยี: (iii) การหดตัวของภาครัฐ: (iv) ฟรีรายการการลงทุนจากต่างประเทศ: (v) ข้อ จำกัด MRTP ลบ: (VI) ข้อ จำกัด FERA ลบ: รายการเพิ่มเติม .

รัฐบาลดำเนินการอะไรบ้างในการพัฒนาอุตสาหกรรม

7 ขั้นตอนสำคัญของการปฏิรูปเศรษฐกิจที่ดำเนินการโดยรัฐบาลอินเดีย (1) นโยบายอุตสาหกรรมใหม่ (i) การยกเลิกสิทธิ์การใช้งาน: (ii) อิสระในการนำเข้าเทคโนโลยี: (iii) การหดตัวของภาครัฐ: (iv) ฟรีรายการการลงทุนจากต่างประเทศ: (v) ข้อ จำกัด MRTP ลบ: (VI) ข้อ จำกัด FERA ลบ: รายการเพิ่มเติม .

รัฐบาลดำเนินการอะไรบ้างในการพัฒนาอุตสาหกรรม

7 ขั้นตอนสำคัญของการปฏิรูปเศรษฐกิจที่ดำเนินการโดยรัฐบาลอินเดีย (1) นโยบายอุตสาหกรรมใหม่ (i) การยกเลิกสิทธิ์การใช้งาน: (ii) อิสระในการนำเข้าเทคโนโลยี: (iii) การหดตัวของภาครัฐ: (iv) ฟรีรายการการลงทุนจากต่างประเทศ: (v) ข้อ จำกัด MRTP ลบ: (VI) ข้อ จำกัด FERA ลบ: รายการเพิ่มเติม .

รัฐบาลดำเนินการอะไรบ้างในการพัฒนาอุตสาหกรรม

7 ขั้นตอนสำคัญของการปฏิรูปเศรษฐกิจที่ดำเนินการโดยรัฐบาลอินเดีย (1) นโยบายอุตสาหกรรมใหม่ (i) การยกเลิกสิทธิ์การใช้งาน: (ii) อิสระในการนำเข้าเทคโนโลยี: (iii) การหดตัวของภาครัฐ: (iv) ฟรีรายการการลงทุนจากต่างประเทศ: (v) ข้อ จำกัด MRTP ลบ: (VI) ข้อ จำกัด FERA ลบ: รายการเพิ่มเติม .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *