Technology

ใครจะได้รับใบรับรอง DIPP

ใครจะได้รับใบรับรอง DIPP ตรวจสอบ บริษัท ของคุณมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อประโยชน์ประโยชน์ IE ภายใน 7 ปีแรกที่คุณสามารถนำไปใช้การหมุนเวียน 25 crore ต้องไม่เกินนวัตกรรมในผลิตภัณฑ์จะต้องไม่ได้รับการคัดลอกความคิดธุรกิจของคุณจะต้องไม่ส่งผลให้ใด ๆ การสร้างใหม่หรือแยก 30

ฉันจะรับ 80-IAC ได้อย่างไร

ฉันจะรับ 80-IAC ได้อย่างไร เกณฑ์การมีสิทธิ์ในการยื่นขอยกเว้นภาษีเงินได้ (80iac): เอนทิตีควรเป็น DPIIT ที่ได้รับการยอมรับ เฉพาะส่วนตัวที่ จำกัด หรือหุ้นส่วนหนี้สิน จำกัด มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นภาษีตามมาตรา 80 การเริ่มต้นควรได้รับการจัดตั้งขึ้นในหรือหลังวันที่

ฉันจะรับใบรับรองการยกเว้นภาษีได้อย่างไร

ฉันจะรับใบรับรองการยกเว้นภาษีได้อย่างไร บุคคลที่มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นภาษีในอินเดียสามารถยื่นใบสมัครในแบบฟอร์มหมายเลข 13 U / R 28 ของกฎภาษีรายได้ 1962 อย่างไรก็ตามการใช้งานจะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเจ้าหน้าที่การประเมิน โดยทั่วไปกระบวนการทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที่สมัคร 12-feb-2021 ฉันจะรับใบรับรองการยกเว้นภาษีได้อย่างไร

โครงการฝึกงานดิจิทัลของอินเดียคืออะไร?

โครงการฝึกงานดิจิทัลของอินเดียคืออะไร? โครงการฝึกงานดิจิทัลอินเดียคือการเสนอโอกาสให้ผู้สมัครที่มีสิทธิ์ทำงานเป็นระยะเวลานานในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศกับรัฐบาลกลาง บริการนี้สามารถนำไปใช้ออนไลน์ โครงการฝึกงานดิจิทัลของอินเดียคืออะไร? โครงการฝึกงานดิจิทัลอินเดียคือการเสนอโอกาสให้ผู้สมัครที่มีสิทธิ์ทำงานเป็นระยะเวลานานในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศกับรัฐบาลกลาง บริการนี้สามารถนำไปใช้ออนไลน์ โครงการฝึกงานดิจิทัลของอินเดียคืออะไร? โครงการฝึกงานดิจิทัลอินเดียคือการเสนอโอกาสให้ผู้สมัครที่มีสิทธิ์ทำงานเป็นระยะเวลานานในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศกับรัฐบาลกลาง บริการนี้สามารถนำไปใช้ออนไลน์ โครงการฝึกงานดิจิทัลของอินเดียคืออะไร? โครงการฝึกงานดิจิทัลอินเดียคือการเสนอโอกาสให้ผู้สมัครที่มีสิทธิ์ทำงานเป็นระยะเวลานานในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศกับรัฐบาลกลาง บริการนี้สามารถนำไปใช้ออนไลน์ โครงการฝึกงานดิจิทัลของอินเดียคืออะไร? โครงการฝึกงานดิจิทัลอินเดียคือการเสนอโอกาสให้ผู้สมัครที่มีสิทธิ์ทำงานเป็นระยะเวลานานในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศกับรัฐบาลกลาง บริการนี้สามารถนำไปใช้ออนไลน์

คุณจะเขียนประวัติการฝึกงานที่ดีได้อย่างไร

คุณจะเขียนประวัติการฝึกงานที่ดีได้อย่างไร วิธีการเขียนเรซูเม่สำหรับการฝึกงานการฝึกงานรายละเอียดงานฝึกงาน … วิจัยองค์กร … รวมชื่อและข้อมูลการติดต่อของคุณ … เขียนคำสั่งวัตถุประสงค์ … เน้นทักษะของคุณ … รวมประสบการณ์การทำงานของคุณ (ไม่บังคับ) … อธิบายความสำเร็จของคุณ

การปฏิรูปเศรษฐกิจที่สำคัญคืออะไร

การปฏิรูปเศรษฐกิจที่สำคัญคืออะไร มีการเสนอการเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับการไล่โทนความรู้ด้านเทคโนโลยีการออกใบอนุญาตอุตสาหกรรมการกำจัดข้อ จำกัด ในภาคเอกชนการลงทุนต่างประเทศและการค้าต่างประเทศ คุณสมบัติที่สำคัญของการปฏิรูปเศรษฐกิจคือ – การเปิดเสรีการแปรรูปและโลกาภิวัตน์ที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็น LPG 30 พฤศจิกายน -2020 การปฏิรูปเศรษฐกิจที่สำคัญคืออะไร มีการเสนอการเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับการไล่โทนความรู้ด้านเทคโนโลยีการออกใบอนุญาตอุตสาหกรรมการกำจัดข้อ จำกัด ในภาคเอกชนการลงทุนต่างประเทศและการค้าต่างประเทศ

ใครมีสิทธิ์ได้รับการเริ่มต้นอินเดีย

ใครมีสิทธิ์ได้รับการเริ่มต้นอินเดีย การมีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการเริ่มต้นอินเดียเป็น บริษัท เอกชน จำกัด หรือจดทะเบียนเป็น บริษัท หุ้นส่วนหรือหุ้นส่วนหนี้สิน จำกัด มีการหมุนเวียนประจำปีไม่เกิน Rs 100 crore สำหรับปีการเงินใด ๆ

นโยบายการค้ามีความหมายอะไร?

นโยบายการค้ามีความหมายอะไร? นโยบายการค้าสามารถกำหนดเป็นเป้าหมายกฎระเบียบมาตรฐานและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ นโยบายเหล่านี้มีเฉพาะในประเทศที่เฉพาะเจาะจงและถูกสร้างขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ 03-Dec-2020 นโยบายการค้ามีความหมายอะไร? นโยบายการค้าสามารถกำหนดเป็นเป้าหมายกฎระเบียบมาตรฐานและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ นโยบายเหล่านี้มีเฉพาะในประเทศที่เฉพาะเจาะจงและถูกสร้างขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ 03-Dec-2020 นโยบายการค้ามีความหมายอะไร? นโยบายการค้าสามารถกำหนดเป็นเป้าหมายกฎระเบียบมาตรฐานและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ นโยบายเหล่านี้มีเฉพาะในประเทศที่เฉพาะเจาะจงและถูกสร้างขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ 03-Dec-2020 นโยบายการค้ามีความหมายอะไร? นโยบายการค้าสามารถกำหนดเป็นเป้าหมายกฎระเบียบมาตรฐานและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ นโยบายเหล่านี้มีเฉพาะในประเทศที่เฉพาะเจาะจงและถูกสร้างขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ฉันจะเริ่มต้นการเริ่มต้นของตัวเองได้อย่างไร

ฉันจะเริ่มต้นการเริ่มต้นของตัวเองได้อย่างไร ขั้นตอนในการลงทะเบียนการเริ่มต้นของคุณด้วย Startup India Step 1: รวมธุรกิจของคุณ … ขั้นตอนที่ 2: ลงทะเบียนกับ Startup India … ขั้นตอนที่

อะไรคือขั้นตอนที่ดำเนินการโดยรัฐบาลเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ถอยหลัง?

อะไรคือขั้นตอนที่ดำเนินการโดยรัฐบาลเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ถอยหลัง? อินเดีย. มีการใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ ในประเทศกำลังพัฒนาเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาพื้นที่ถอยหลัง กลยุทธ์ในมาโครตามมาคือ: การเจริญเติบโตที่สมดุล, ทฤษฎีการเจริญเติบโต / การเจริญเติบโตของศูนย์การเจริญเติบโต, การนำเข้าอุตสาหกรรมการทดแทน, การเจริญเติบโตที่นำไปส่งออกและอุตสาหกรรมนิวเคลียส อะไรคือขั้นตอนที่ดำเนินการโดยรัฐบาลเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ถอยหลัง? อินเดีย. มีการใช้กลยุทธ์ต่าง