ใครคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมปัจจุบันในอินเดีย

ใครคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมปัจจุบันในอินเดีย

Piyush Goyal (57) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมกิจการผู้บริโภคและอาหารและการกระจายสาธารณะและสิ่งทอรัฐบาลอินเดีย

ใครคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมปัจจุบันในอินเดีย

Piyush Goyal (57) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมกิจการผู้บริโภคและอาหารและการกระจายสาธารณะและสิ่งทอรัฐบาลอินเดีย

ใครคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมปัจจุบันในอินเดีย

Piyush Goyal (57) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมกิจการผู้บริโภคและอาหารและการกระจายสาธารณะและสิ่งทอรัฐบาลอินเดีย

ใครคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมปัจจุบันในอินเดีย

Piyush Goyal (57) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมกิจการผู้บริโภคและอาหารและการกระจายสาธารณะและสิ่งทอรัฐบาลอินเดีย

ใครคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมปัจจุบันในอินเดีย

Piyush Goyal (57) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมกิจการผู้บริโภคและอาหารและการกระจายสาธารณะและสิ่งทอรัฐบาลอินเดีย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *